Free Shipping

 

Nantes Water

NANTES PLASMA WATER WITH ENHANCED SINGLET OXYGEN CONTENT
UNIQUE, AMAZING PLASMA WATER PROPERTIES

– removes harmful substances
– cosmetics penetrate the skin more easily and deeply
– animals are in better condition and less sick
– plants grow faster and better

The product is not a medicine, a dietary supplement, nutrition for special medical purposes or food. The use of this product depends solely on the creativity of the buyer.

Darmowa Wysyłka

 

Woda Nantes

WODA PLAZMOWANA NANTES Z PODWYŻSZONĄ ZAWARTOŚCIĄ TLENU SINGLETOWEGO
WODA O UNIKALNYCH, NIESAMOWITYCH WŁAŚCIWOŚCIACH

– usuwa szkodliwe substancje
– kosmetyki łatwiej i głębiej wnikają w skórę
– zwierzęta mniej chorują i są w lepszej kondycji
– rośliny szybciej i lepiej rosną

Produkt nie jest lekiem, suplementem diety, żywnością ani środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego. Zastosowanie tego produktu zależy wyłącznie od inwencji kupującego.

Buy it now!

Free shipping in US (except Alaska, Hawaii, Puerto Rico)

In stock (can be backordered)

“Nanowater” is the trade name of plasma water

This wonderful invention based on science and many years of experience is the work of a great enthusiast of water research – Zdzislaw Oszczeda, president of Nantes company and scientists from many Polish universities who cooperate with him.

„Nanowoda” jest nazwą handlową wody plazmowanej

Ten wspaniały wynalazek oparty na nauce i wieloletnich doświadczeniach jest dziełem wielkiego pasjonata badań nad wodą – Zdzisława Oszczędy, prezesa firmy Nantes oraz współpracujących z nim naukowców z wielu polskich uczelni.

Phone

+1 (650)-937-9376

For Details & Updates